Archikolegiata NMP i św. Aleksego w Tumie

0.0
Opis:

Największy zabytek romański w Polsce. Kolegiata w Tumie pochodzi z czasów Polski dzielnicowej. Bardzo prawdopodobne jest, że kościół zbudowany został przez ekipę, która budowała Katedrę Krakowską. Budowla jest analogią drugiej katedry wawelskiej i została zbudowana bezpośrednio po ukończeniu tej w Krakowie (konsekracja Tumu 1161).

Znawcy architektury średniowiecznej, widząc jej układ (brak transeptu, lecz dwa chóry akcentowane wieżami) powiedzą, że katedra symbolizowała dwa bieguny władzy w średniowieczu – kościelną i świecką. Wschodnia część świątyni, z prezbiterium zamkniętym apsydą z apsydiolą (półkolista wnęka, z mniejszą półkolistą wnęką) i dwoma okrągłymi wieżami, to część odpowiednia dla władzy kościelnej. Po tej stronie świątyni znajduje się ołtarz. Z kolei potężne wieże od zachodu i empora, przeznaczona dla władzy, nawiązują do mody zachodniej – w Niemczech w owym czasie powstawały westwerki, masywne zachodnie bloki świątyń, podkreślające siłę władzy cesarskiej.

Tum był wielokrotnie przebudowywany – zgotycyzyzowany w XV wieku, zbarokizowany w XVII wieku, zniszczony w czasie II wojny światowej. Stan dzisiejszy to efekt reromanizacji i renowacji w ostatnich latach. Warte uwagi są odkryte średniowieczne freski oraz wspaniale zdobiony północny portal. W jego tympanonie oglądamy relief Madonny z Jesusem na rękach w towarzystwie aniołów, natomiast wałki archiwolty ozdobione są przedstawieniami istot z bestiariusza. Tum pod Łęczycą to pozycja obowiązkowa dla miłośników średniowiecza. Wizyta w świątyni to prawdziwa podróż w czasie.

SendingUser Review


0
(0 votes)

Informacje kontaktowe
Telefon: (24) 722-05-34
Strona internetowa::

Send message to moderator