Kopalnia węgla kamiennego Guido

4.0
Kopalnia Guido, 3 Maja, Zabrze, Polska
Opis:

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu to niezwykle ciekawy i interesujący obiekt dla każdego miłośnika zwiedzania podziemnych atrakcji. Początek istnienia tejże kopalni przypada na rok 1855, kiedy to z inicjatywy hrabiego Guido Henckel von Donnersmarcka podjęto decyzję o jej założeniu. Prace rozpoczęto od drążenia szybu „Barbara”, jednakże w trakcie robót natrafiono na pokłady kurzawki oraz uskok tektoniczny co spowodowało zaniechanie dalszych prac w tym szybie. Jednocześnie prowadzono drążenie szybu „Concordia”, w którym to założono pierwszy poziom wydobywczy na głębokości 80 metrów. Dalsze prace eksploatacyjne tego szybu przebiegały wolno i co rusz napotykały różnego rodzaju trudności tektoniczne. W 1862 roku w trakcie wydobywania węgla dochodzi do przerwania warstwy wodonośnej na skutek czego szyb „Concordia” ulega zalaniu. Dopiero w 1870 roku rozpoczęto osuszanie szybu, który w międzyczasie przemianowano na „Guido”, a w dwa lata później wznowiono jego pogłębianie do 170 metrów. Równocześnie trwały prace przy drążeniu drugiego szybu, który miał nosić nazwę „Eisenbahn” („Kolejowy”).

W 1885 roku ma miejsce rekordowe wydobycie węgla, mianowicie pozyskano go aż 313 tysięcy ton. Jednakże ze względu na dość niską ogólną rentowność dwa lata później kopalnia została sprzedana Skarbowi Pruskiemu, stając się tym samym własnością państwową, a ponadto włączono ją jako pole południowe do państwowej kopalni „Królowa Luiza”.

W 1922 roku na skutek podziału Śląska, kopalnia Guido znalazła się po stronie niemieckiej oraz weszła w skład koncernu „Preussag”. Ze względu na wyczerpanie złóż węgla kopalnia diametralnie straciła na znaczeniu, z racji czego w 1928 roku szyb „Guido” został unieruchomiony, a „Kolejowy” przestał pełnić funkcję szybu wydobywczego, będąc od tego momentu szybem zjazdowym dla załogi i materiałów. Natomiast na poziomie 170 zostały zainstalowane urządzenia odwadniające, które wkrótce przejęły odwadnianie trzech kopalń: „Bielszowice”, „Makoszowy” i samego „Guido”. Dopiero w roku 1982 na terenie dotychczasowej kopalni uruchomiono skansen, który działał przez 14 lat, po czym został zamknięty aż do czerwca 2007 roku od kiedy to podziwiać można podziemne labirynty kopalni „Guido”.

Zabrzańska kopalnia to obiekt unikatowy, gdyż na świecie nie istnieje inne zachowane wyrobisko o podobnym charakterze. Skansen składa się z dwóch korytarzy, pierwszy z nich znajduje się na poziomie 170, a drugi 320 metrów oraz zespołu zabudowy powierzchniowej wraz z wyposażeniem technicznym. Poziom 170 przedstawia metody wydobycia węgla i pracę górnika z przełomu XIX i XX wieku oraz historię tego przemysłu na obszarze Śląska. Na uwagę zasługuje sposób zwiedzania tego poziomu, mianowicie dla turystów przygotowano ciekawą oprawę, na którą składają się efekty dźwiękowe oraz wizualne, a wszystko po to aby wczuć się w niesamowity klimat tego miejsca. Wycieczki odbywają się pod okiem przewodnika, który szczegółowo opowiada o historii kopalni oraz dokładnie opisuje prezentowane atrakcje. Natomiast poziom 320 jest utrzymany w stanie jak najbardziej zbliżonym do pierwotnego, kiedy to prace górnicze wciąż trwały. To właśnie tutaj zwiedzający mogą poczuć się jak prawdziwi górnicy, dotknąć węgla, usłyszeć hałas towarzyszący potężnym maszynom wydobywczym. Co ciekawe to właśnie na tym poziomie część komór pełni role usługowe czy restauracyjne, nierzadko odbywają się tu koncerty czy przedstawienia teatralne.

SendingUser Review


0
(0 votes)

Send message to moderator