Zamek Bobolice

4.7
Zamek Bobolice, Niegowa, Polska, śląskie
Opis:

Jeden z wielu zamków wchodzących w skład systemu Orlich Gniazd – zespołu warowni obronnych budowanych na trudno dostępnych skałach, mających chronić granice Królestwa Polskiego przez najazdem ze strony Czech. Znajduje się w województwie śląskim, jest jednym z kilku zamków wybudowanych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Budowniczym średniowiecznej warowni był król Polski – Kazimierz Wielki. Obiekt prawdopodobnie powstał około roku 1350 w celu obrony granic przed najazdami ze strony Królestwa Czech. Dziedzic korony polskiej – Ludwik Węgierski – przekazał zamek po śmierci swojego poprzednika Władysławowi Opolczykowi, który z kolei po około dziewięciu latach przekazał go dworzaninowi. Andrzej Węgier zasłynął z zbójnickiego trybu życia, zatrzymany dopiero przez Władysława Jagiełłę. W późniejszych latach warownia przechodziła z rąk do rąk. Przez chwilę był nawet we władaniu Maksymiliana III Habsburga, jednak bardzo szybko został odbity przez wojska Jana Zamoyskiego. Niestety zamek długo nie nacieszył się spokojem, gdyż w trakcie potopu szwedzkiego uległ znacznemu zniszczeniu – Szwedzi bardzo go uszkodzili, jak zresztą wiele z ówczesnych zamków. Po zakończeniu wojen szwedzkich obiekt zaczął tracić na znaczeniu i do końca niszczeć.

Dopiero pod koniec XX wieku pojawiła się dla zamczyska nadzieja – właściciele zamku, czyli rodzina Laseckich, podjęła próbę rekonstrukcji obiektu, która zakończyła się oficjalnie w 2011 roku. Wówczas to nastąpiło otwarcie, o którym wspominały nawet zagraniczne media. Wiele osób jednak nie popiera całego przedsięwzięcia, zarzucając zamkowi nieadekwatny wygląd oraz rekonstrukcje nie podpartą żadnymi zachowanymi szkicami czy rycinami przedstawiającymi prawdziwy wygląd zamczyska.

SendingUser Review


0
(0 votes)

Send message to moderator