Zamek w Niedzicy

4.0
Niedzica-Zamek, Polska, małopolskie
Opis:

Położony na wapiennym wzgórzu, jest jednym z najcenniejszych zabytków w kraju. Powstał prawdopodobnie między 1320 a 1325 r. Pełnił rolę węgierskiej warowni na granicy Polski. Z biegiem lat stał się rezydencją. Najstarszą częścią jest zamek górny o charakterze gotyckim, pochodzący z  okresu panowania rodu Berzeviczych. Jego najcenniejszym elementem jest wieża obronna. 

Po śmierci ostatniego z rodu – Jana Schwarza, zamek przeszedł w ręce żupana spiskiego Emeryka Zapoly. To właśnie wtedy powstały zewnętrzne mury obronne z basztami.  W 1507 r. zamek został sprzedany i trafił do Andrzeja Horvatha, który był jego właścicielem do 1529 r. Następnie – po rozpadzie państwa węgierskiego – został podarowany podarowany przez króla Węgier Jana Zapolyię polskiemu magnatowi Hieronimowi Łaskiemu. Jednak nie na długo, bo zaraz z powrotem wróci w ręce rodziny Horvathów. W 1589 r. zamek kupił Jerzy Horwath z Paloscy. Dzięki jego staraniom zamek gruntownie przebudowano, nadając mu charakter renesansowej rezydencji. To właśnie z tego okresu pochodzi  część mieszkalna zamku średniego oraz zamku dolnego.

Przez kolejne lata zamek zmieniał właścicieli. Od 1570 do 1776 r. należał do rodu Giovanellich.  W tym czasie zamek został wielokrotnie niszczony. Pod koniec XVIII wieku warowni po raz kolejny trafiła w ręce Horvathów, a ich spadkobiercami byli Salomonowie, którzy władali nim aż do końca II wojny światowej.  Podczas ich rządów zamek został odnowiony, ale i strawiony przez pożar. W 1945 r. w wyniku reformy rolnej, zamek przeszedł na własność Skarbu Państwa.  Od tego czasu zamkiem opiekowało się Stowarzyszenie Historyków Sztuki podejmując w nim liczne prace konserwatorskie.

SendingUser Review


0
(0 votes)

Informacje kontaktowe
Telefon: 18 2629489
Strona internetowa::

Send message to moderator