Zamek w Pszczynie

4.7
Zamek pszczyński, Brama Wybrańców, Pszczyna, Polska, śląskie
Opis:

Średniowieczna budowla pałacowa utrzymana w stylu neorenesansowym, usytuowana w Pszczynie, województwo śląskie. Liczy sobie wysokość trzech kondygnacji, a wraz z otaczającym ją parkiem zajmuje powierzchnię 156 hektarów. Wiele oryginalnych mebli przetrwało II Wojnę Światową, w związku z czym jest to jeden z najcenniejszych zabytków pałacowych w kraju.

Początki istnienia pałacu datuje się na XI lub XII wiek, kiedy to budowla powstała z polecenia książąt piastowskich. Miała ona służyć jako strażnica oraz zamek myśliwski. Przez długi czas obiekt pozostawał w rękach czeskich – w 1327 roku bowiem jej ówczesny właściciel, Leszek raciborski, złożył hołd królowi czeskiemu. Zamek przebudowany został w roku 1407 przez Helenę – żonę raciborskiego księcia Jana II Żelaznego. Wówczas to po raz pierwszy stanęła na miejscu dotychczasowej strażnicy budowla murowana, utrzymana w stylu gotyckim. Składała się dwóch budynków połączonych murem – dzisiaj oba te budynki stanowią skrzydła wschodnie oraz zachodnie całego pałacu. W rękach książąt piastowskich pałac pozostał do roku 1517, kiedy to sprzedany został wraz z okolicznymi ziemiami jednemu z możnych węgierskich.

Zamek w Pszczynie przeszedł w 1548 roku w ręce rodziny Promnitzów, którzy panowali na nim aż do roku 1765. Za ich czasów pałac przebudowano na styl renesansowy. Wówczas też obiekt był ważnym punktem na śląskiej mapie kulturalnej – gościł w nim między innymi Georg Phillip Telemann. W połowie XIX wieku pałac trafił w ręce książąt Hochbergów, którzy przebudowali obiekt do kształtu, który możemy obecnie podziwiać. Za ich czasów pałac przeżywał największy rozkwit. W trakcie obu wojen światowych budowla była zajęta przez wysokie sztaby wojskowe strony niemieckiej. Po zakończeniu II Wojny Światowej zamek przekształcono w Muzeum Zamkowe, a na przestrzeni kolejnych lat przeprowadzano zabiegi konserwacyjne oraz remontowe.

SendingUser Review


0
(0 votes)

Send message to moderator