Zamek w Rynie

3.5
Zamek - Ryn, Plac Wolności, Ryn, Polska, warmińsko - mazurskie
Opis:

Jest to zamek krzyżacki, o którym najstarsze wzmianki pochodzą z kroniki Wiganda z Marburga z 1377 roku. Dał on początek istniejącemu tu miastu, czyli Rynowi.

Początki zamku wskazuje się na  lata 20. XIV w.  Koło roku 1377 r. powstały mury obwodowe zamku oraz wielkie podzamcze. Po utworzeniu w Rynie Komturii, pojawiła się konieczność przebudowy. Wówczas prawdopodobnie powstały piwnice, południowo-wschodzie skrzydło zamku oraz trzy nowe pomieszczenia w przyziemiu. Na pierwszym piętrze urządzono kaplicę, kapitularz i mieszkanie Komtura. Nad kaplicą znajdowała się zbrojownia. Na najwyższej kondygnacji powstały ganki obronne.  Do zamku przylegało przedzamcze, w którym mieścił się folwark. Od XVI w. zamek był wielokrotnie przebudowywany.

W wieku XVII powstało skrzydło południowo-zachodnie z przejazdem bramnym i skrzydło północno-zachodnie. Zamek przechodził z rak do rąk. W 1853 r. został przekształcony na więzienie. Pod koniec XIX w. budowla uległa zniszczeniu podczas pożaru, wówczas została odbudowana i nadano jej charakter neogotycki oraz dobudowano tzw. Izolatkę, czyli kilkukondygnacyjny budynek, zamykający dziedziniec. Od tamtej pory zamek był jeszcze kilka razy remontowany i przebudowany.

W czasie II wojny światowej w zamku znajdowało się więzienie, a po wojnie magazyny i zakłady mechaniczne. Później w zamku mieściły się biura miejskich instytucji i placówki kulturalne. Dziś znajduje się tu hotel i restauracja.

SendingUser Review


0
(0 votes)

Informacje kontaktowe
Telefon: 48 87 429 7000
Strona internetowa::

Send message to moderator