Lublin to stolica województwa lubelskiego położona nad rzeką Bystrzycą na Wyżynie Lubelskiej. Lublin jest największym miastem po wschodniej stronie Wisły. Za czasów Królestwa Polskiego Lublin był miastem królewskim. Obecnie dużą część populacji miasta stanowią studenci kształcący się na tamtejszych uniwersytetach, m.in. Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Uniwersytecie Medycznym czy Politechnice Lubelskiej.

W Lublinie znaleźć można mnóstwo zabytkowych obiektów z różnych okresów historii Polski. Będąc tam koniecznie trzeba odwiedzić Stare Miasto i Śródmieście, które skupiają najwięcej zabytków Lublina. Jedną z najbardziej charakterystycznych budowli jest zamek królewski wybudowany w XII wieku. To jeden z najcenniejszych zabytków kraju. Obecnie mieści się w nim Muzeum Lubelskie. Innym symbolem Lublina jest Brama Krakowska, przez którą powinien przejść każdy turysta odwiedzający miasto. W Lublinie zwiedzać można również pod ziemią, a dokładniej pod zabudową Starego Miasta, gdzie znajduje się Lubelska Trasa Podziemna. Ma ona swój początek w budynku Trybunału Koronnego, a kończy się przy ruinach kościoła farnego. Chcąc zobaczyć Lublin z wysokości warto wejść na Wieżę Trynitarską, z której rozpościera się piękny widok na Stare Miasto. Na terenie miasta nie brakuje również obiektów zielonych. Mieszkańcy chętnie wypoczywają na Górkach Czechowskich, nad Zalewem Zemborzyckim, w Ogrodzie Saskim, Parku Ludowym czy Ogrodzie Botanicznym UMCS. W Lublinie funkcjonuje Lubelski Rower Miejski, dzięki czemu zwiedzać można nie tylko pieszo, ale również jeżdżąc na dwóch kółkach. W mieście nie brakuje tras rowerowych, z których chętnie korzystają zarówno mieszkańcy, jak i turyści.

Lublin to największy ośrodek kulturalny po wschodniej stronie Wisły. Działa tam wiele instytucji oraz cyklicznie organizowane są różnego rodzaju imprezy, jarmarki i festiwale. Ważnymi obiektami kulturalnymi są m.in. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Centrum Spotkania Kultur, Akademickie Centrum Kultury, Teatr Muzyczny oraz Filharmonia Lubelska im. H. Wieniawskiego. W mieście funkcjonuje także teatr alternatywny, rozwija się kultura niezależna, a od 2009 roku organizowany jest festiwal Open City. Lublin to miejsce styku wielu kultur i narodowości. Znajdują się tam kościoły katolickie, prawosławne, protestanckie oraz kilka świątyń innych wspólnot. Przy ul. Lubartowskiej mieści się gmach Jeszywas Chachmej Lublin, czyli Lubelskiej Szkoły Mędrców założonej 1930 roku przez rabina Majera Jehudę. Miejsce to pełniło niegdyś funkcję uczelni talmudycznej i było największa tego typu placówką na świecie.

Sending
User Review
0 (0 votes)