Parki krajobrazowe w Polsce

Jednostki te, jak wspomniano na początku, występują w znacznie większej ilości, niż parki narodowe. Ponad 120 rozmaitych parków rozmieszczona jest na terenie całego kraju (8,4 % powierzchni). Obszary te wyróżniają się pod kątem przyrodniczym, lecz nie tylko. Znaczenie mają również walory kulturowe czy historyczne, a celem całej klasyfikacji pozostaje jak najlepsza ochrona owego dziedzictwa. Parki krajobrazowe tworzone są na poziomie lokalnym, a ich funkcją pozostaje umożliwienie turystyki krajoznawczej i wypoczynku (niestacjonarnego). Istotny jest fakt, iż na obszarze parków możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej, rzecz jasna w takim zakresie, by dostosować się do priorytetu, jakim jest ochrona przyrody. Wśród najbardziej wartych odwiedzenia parków krajobrazowych warto wymienić:

Parki krajobrazowe województwa dolnośląskiego:

  • Park Krajobrazowy Dolina Baryczy  – jest miejscem, w którym szczególnie dobrze poczują się miłośnicy obserwacji ornitologicznych. Dlaczego? Bowiem żyje tutaj bardzo wiele gatunków ptactwa wodnego. Park znajduje się na terenie województw dolnośląskiego oraz wielkopolskiego i funkcjonuje od 1996 roku. Mimo niedługiego okresu funkcjonowania ma do zaoferowania bogatą ofertę dla pasjonatów przyrody. Na terenie PKDB znajdują się: kompleks ponad 300 stawów rybnych oraz 5 rezerwatów przyrody chroniących zarówno naturalne las bagienne, jak i unikatowe obszary wodno – błotne. Wśród gatunków ptactwa, które można podziwiać na rozległych terenach Parku znajdują się m.in. kormoran, gęś gęgawa, gęś zbożowa, bernikla białolica, łabędzie – krzykliwy, niemy oraz mały, bociany – czarny i biały, czajka, kszyk, derkacz, batalion, myszołów, bielik, kania, zimorodek czy remiz, a nawet flaming, warzęcha czy pelikan różowy.
  • Śnieżnicki Park Krajobrazowy – jest znany wśród miłośników przyrody jako dom nietoperzy, jednak nie tylko. Ten park krajobrazowy położony w Sudetach Wschodnich obejmuje aż trzy pasma górskie: Masyw Śnieżnika, Góry Złote, Góry Bialskie a także fragment Krowiarek. Teren parku cechuje spore zróżnicowanie rzeźby terenu, a co za tym idzie – bardzo urozmaicony charakter krajobrazów. Roślinność układa się piętrowo. Na uwagę zasługuje bogata fauna jaskiniowa – w tym wspomniane już nietoperze (m.in. nocek duży, nocek rudy, gacek szary, gacek brunatny). Również lasy obfitują w różnorodną zwierzynę, tak roślinożerną, jak i drapieżną, ptactwo czy kilka gatunków gadów.

W województwie kujawsko – pomorskim:

  • Tucholski Park Krajobrazowy – którego najważniejszym elementem pozostaje rezerwat Bory Tucholskie, stanowiący jeden z największych borów sosnowych na terenie RP. Ogrom tego kompleksu zamyka się w ponad 3 tysiącach km2. Imponującym rozmiarom towarzyszy bogactwo fauny zamieszkującej owo środowisko.

Parki krajobrazowe na Lubelszczyźnie:

  • Sobiborski Park Krajobrazowy – ostoja żółwia błotnego znajduje się we wschodniej części województwa. Charakterystycznymi elementami krajobrazu są zarówno lasy (przede wszystkim drzewostany brzozowe, olszowe i sosnowe), torfowiska, bagna, jak i jeziora śródleśne.

W regionie łódzkim

  • Sporą atrakcją pozostaje założony w 1986 roku Bolimowski Park Krajobrazowy – dom licznych ginących gatunków roślin oraz zwierząt. Najcenniejsze pozostają bardzo rzadkie gatunki mszaków, ale też innych elementów runa leśnego, porostów (w tym płucnicy islandzkiej), grzybów, a także roślin wodnych, takich jak grążel żółty czy grzybienie białe. Puszcza Bolimowska leżąca w dorzeczu Bzury stanowi dom dla takich przedstawicieli fauny jak: łoś, indukowane w latach 80 bobry, wydry europejskie, daniele, a także rysie (które przeszły na te tereny z Puszczy Kampinoskiej), jelenie europejskie, jenoty, borsuki, tchórze. Z drobniejszych ssaków na uwagę zasługują orzesznica, ryjówki aksamitna i malutka a także rzęsorka rzeczna. Warto wspomnieć również o bogatej grupie ptaków lęgowych, gadów, płazów oraz ryb. W pobliskiej Rawce można spotkać ich ponad 20 gatunków, m.in. głowacza białopłetwego, pstrąga potokowego czy minoga strumieniowego.

Na obszarze mazowieckim:

  • Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Czesława Łaszka znajdujący się w sąsiednim województwie reprezentuje podobne środowisko. Współtworzy on system Zielonego Pierścienia Warszawy (wraz z  Kampinoskim Parkiem Narodowym i Chojnowskim Parkiem Krajobrazowym). Na jego obszarze dominują tereny leśne oraz bagienne, i podobnie jak w przypadku Puszczy Bolimowskiej, MPK charakteryzuje się obecnością stale wzrastającej populacji łosi. Park zapewnia też ochronę tak rzadkim gatunkom ptaków jak: kania ruda, bielik, nur czarnoszyi czy derkacz. Rezerwaty przyrody obejmują aż 9 jednostek, głównie torfowiskowych. Nie brakuje też rozlicznych pomników przyrody, z których najbardziej charakterystycznym pozostaje drobnolistna lipa rosnąca w gminie Celestynów na terenie
  • Innym godnym odwiedzin miejscem pozostaje jeden z największych parków krajobrazowych na terenie naszego kraju. Nadbużański Park Krajobrazowy obejmuje obszar w Dolinie Dolnego Bugu, a także dolnej Narwi oraz Liwca – składają się nań Bory Łochowskie, Lasy Ceranowskie oraz fragmenty Puszczy Białej. Rezerwaty znajdujące się na terenie Parku pozwalają na ochronę unikatowych krajobrazów bagiennych.

Małopolskie parki krajobrazowe:

  • Park Krajobrazowy Orlich Gniazd – to miejsce, którego nie trzeba przedstawiać. Rozciąga się od na wyżynie krakowsko – częstochowskiej. Charakterystyczna jest zarówno jego wyjątkowa rzeźba terenu, jak i bogactwo roślinności oraz zróżnicowanie żyjących gatunków zwierząt. Szczególnie popularne wśród odwiedzających teren parku Orlich Gniazd pozostają ostańce, inne formy krasowe, jak i jaskinie, z których niektóre są udostępnione do zwiedzania. Mikroklimat sprzyja występowaniu rzadkich roślin takich jak liczne gatunki storczykowatych. Wśród typowych dla terenów zwierząt znajdują się natomiast: ssaki – nietoperze bytujące w jaskiniach, gronostaje, tchórze, chomiki europejskie, ptaki – pustułki, różnorodne gatunki sów, lelki, jerzyki, jastrzębie, krogulce, dudki i inne.
  • Tenczyński Park Krajobrazowy to kolejny z kompleksów przyrodniczych wchodzących w skład Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych. Charakteryzuje go wysokie zróżnicowanie krajobrazu, obejmującego zarówno ostańce, jurajskie wapienie naznaczone procesami krasowymi, jak i łęgi olszowe, lasy grądowe, tereny bagienne a także niewielkie jaskinie. Na terenie Parku znajduje się również Puszcza Dulowska z obfitującymi w zwierzynę borami sosnowymi. Atrakcją dla turystów są także ruiny zamków (w Babicach oraz w Rudnie), a także zabytkowe kościoły z okresu Baroku oraz zespół pałacowy w podkrakowskich Balicach.

Na Sądecczyźnie:

  • Zdecydowanie warto odwiedzić Popradzki Park Krajobrazowy. Znajduje się on w Beskidzie Sądeckim i przebiegają przez niego liczne szlaki dla turystów. Piętrowość roślinności oraz zróżnicowanie rzeźby terenu skutecznie przyciągają zainteresowanych pięknem przyrody. Najchętniej odwiedzanymi pozostają: najwyższe wzniesienie Parku – Radziejowa (1262 m.n.p.m.), wody mineralne, dolina Popradu, oraz występujące w niej łęgi i grądy. Na terenie rezerwatu występują alpejskie rośliny, a także jedyne w kraju skupisko wielkoowocowego głogu. Zoologiczne walory parku to przede wszystkim zwierzęta leśne, a także rzadko występujące na wolności orzeł przedni, drozd obrożny oraz wąż Eskulapa.

W Wielkopolsce:

Rogaliński Park Krajobrazowy stanowi jeden z symboli Wielkopolski – a konkretnie – owym symbolem pozostają dęby, które na tym obszarze się znajdują. Nie są to bynajmniej pospolite dęby, lecz ich szypułkowa odmiana. Warto zaznaczyć, iż skupisko w Rogalinie stanowi jedno z największych na naszym kontynencie siedlisk tych drzew. Dodatkową atrakcją założonego w 1997 roku parku krajobrazowego jest wyjątkowe ukształtowanie terenu w dolinie Warty, włącznie z Kotliną Śremską oraz Równiną Wrzesińską. Prócz dębów, z których do najsłynniejszych należą „Lech” (obwód 635 cm), „Czech” (726 cm) i „Rus” (926 cm) na terenie parku mierzącego prawie 13 tys ha można znaleźć liczne rezerwaty przyrody, z których jeden z najważniejszych pozwala chronić zagrożone gatunki ptaków (Ostoja Rogalińska, w której bytują m.in. dzięcioł średni, gęś białoczelna, gęś zbożowa, rybitwa czarna ). Atrakcję dla odwiedzających stanowią niewątpliwie rozmieszczone w malowniczych okolicach szlaki rowerowe, wiodące m.in. wzdłuż brzegów Warty, przez Puszczykowo, Kórnik (gdzie mieści się zarówno doskonale zachowany zamek wraz z parkiem), aż do Poznania. Nie brakuje również tras pieszych – przy czym na uwagę zasługuje szczególnie przyrodnicza ścieżka dydaktyczna „Bobrowy szlak” dająca rzadką okazję do obserwacji tych wyjątkowych ssaków.

A Wy, które parki krajobrazowe lubicie najbardziej?

Sending
User Review
5 (8 votes)