Szlaki turystyczne w Beskidach

Beskidy stanowiące część Karpat zewnętrznych dzielą się na kilka grup pasm górskich. W zależności od położenia oraz budowy geologicznej, panują w nich odmienne warunki dla wędrowców.

Klimat w Beskidach charakteryzuje się większą łagodnością, niż aura Tatr. Nie oznacza to jednak, że pogoda nie jest zmienna – silne wiatry, duża amplituda roczna opadów deszczu, a także obfite opady śniegu w lutym i marcu sprawiają, że pozornie łagodne zbocza również wymagają sporych umiejętności oraz rozwagi od odwiedzających je turystów. Główny Szlak Beskidzki jest trasą rozciągającą się przez niemal 500 kilometrów, obejmującą Beskid Śląski, Beskid Żywiecki, Gorce, Beskid Sądecki, Beskid Niski a także Bieszczady. Oznaczona czerwonym kolorem trasa rozpoczyna się na terenie Ustronia. Szlak ten pozwala dojść m.in. na takie wzniesienia jak: Stożek, Barania Góra, Babia Góra, Przehyba, Lubań, Turbacz, Radziejowa, Jaworzyna Krynicka. Jednocześnie może stanowić trasę prowadzącą do miejscowości turystycznych (np. Rabki – Zdrów, Krynicy – Zdrój, Ustrzyków Górnych itp.).

Beskid Śląski

położony w zachodniej części Beskidów, w całości po stronie polskiej, przy granicy ze Słowacją oraz Czechami. Grzbiety górskie posiadają tutaj strome stoki, charakterystyczne są również głębokie doliny. Różnorodny krajobraz oraz bogata szata roślinna sprawiają, że Beskid Śląski cieszy się dużą popularnością wśród pieszych turystów. Na jego obszarze można wyróżnić dwa pasma górskie, które są rozdzielone rzeką Wisłą – na zachodzie jest to Pasmo Czantorii, a na wschodzie – Pasmo Baraniej Góry.

Najwyższe szczyty Beskidu Śląskiego to Skrzyczne (1257 m.n.p.m.) oraz Barania Góra (1220 m.n.p.m).

Skrzyczne zdobędziemy:

 • szlakami z centrum Szczyrku (niebieskim przez halę Jaworzyna, w ok. 2,5 godziny oraz zielonym, przez przełęcz Becyrek, w ok. 2 godziny 15 minut);
 • niebieskim szlakiem ze wsi Ostre (ok. 2 godziny 15 minut prostej trasy)
 • czerwoną, a następnie zieloną trasą przez Malinową Skałę (ponownie 2 godzin 15 minut);

Warto wybrać trasę czerwoną, bowiem gwarantuje ona najciekawsze widoki. Na Baranią Górę, która znajduje się na terenie miasta Wisły można dostać się natomiast :

 • czerwonym szlakiem ze schroniska na Przysłopie (około 1 godziny);
 • czerwonym szlakiem z Przełęczy Kubalonka (drogą przez Stecówkę, około 3 godzin);
 • czerwonym szlakiem z centrum Węgierskiej Górki (ok. 4,5 godziny)
 • czarnym szlakiem z Wisły Czarne do schroniska na Przysłopie(doliną Czarnej Wisełki), a następnie czerwonym – na szczyt (łącznie ok. 2,5 godziny)
 • żółtym, a później czarnym szlakiem z Kamesznicy (ok. 3 godzin);
 • niebieskim szlakiem z Wisły Czarne (doliną białej Wisełki, ok 2,5 godziny);
 • zieloną trasą prowadzącą od Skrzycznego (ok. 3,5 godziny);
 • niebieską oraz czerwoną trasą wiodącą od Zwardonia (aż 6 godzin marszu);

Beskid Śląsko-Morawski dawniej stanowił część Beskidu Śląskiego, obecnie jednak jest uznawany za osobne pasmo. Najwyższym szczytem w tym regionie jest Łysa Góra (1324 m.n.p.m.), znajduje się jednak ona na terenie Czech. Z kolei Beskid Mały jest położony na terenie naszego kraju. Typowe cechy dla jego terenów to duża lesistość (lasy mieszane oraz iglaste), a także bardzo różnorodna rzeźba terenu. Zbocza Beskidu Małego, mimo, iż niewysokie, są strome. Beskid Mały dzieli się na pasmo Magurki Wilkowickiej oraz Beskid Andrychowski. Najwyższym szczytem pozostaje Czupel (933 m.n.p.m.) położony w zachodniej części, na który prowadzą:

 • niebieski szlak wiodący od wsi Czernichów (ok. 2.5 godziny początkowo stromej, lecz w dalszej części łagodnej trasy);
 • czerwony szlak mający swój początek w Łodygowicach (ok. 1,5 godziny);

Beskid Żywiecki

W Beskidzie Żywieckim typowe jest kopulaste ukształtowanie szczytów. Mimo, iż lasy zajmują około 70% powierzchni gór, a piętra roślinne są dobrze zachowane, to wierzchołki najwyższych szczytów są skaliste i niemal pozbawione roślinności (powyżej 1400 m.n.p.m. występuje głównie kosodrzewina). Najwyższe szczyty Beskidu Żywieckiego to Babia Góra zwana Diablakiem (1725 m.n.p.m.), Pilsko (1557 m.n.p.m.) oraz Mała Babia Góra (1515 m.n.p.m.). Charakterystyczne dla Diablaka jest występowanie piętra alpejskiego, wraz z takimi gatunkami roślin jak: widłak alpejski, sasanka, jałowiec halny. Babią Górę, stanowiącą szczyt graniczny między Polską a Słowacją można zdobyć:

 • ze schroniska Markowe Szczawiany, czerwonym szlakiem przez przełęcz Bronę (ok. 1,5 godziny) lub trudnym, porównywanym do tatrzańskiej Orlej Perci, żółtym szlakiem przez Perć Akademików (ok. godziny intensywnego marszu);
 • z Przełęczy Jałowieckiej, zielonym szlakiem przez Małą Babią Górę oraz przełęcz Bronę (ok. 2,5 godziny);
 • dzięki drodze z Zawoi, która obejmuje kilka godzin

Na Pilsko natomiast można wyruszyć szlakami wiodącymi z różnych części Korbielowa:

 •  żółtym (ok. 2 godziny marszu) lub zielonym (ok. 1,5 godziny) przez Halę Miziową;
 • niebieskim przechodzącym przez Przełęcz Przysłopy (ok. godziny);
 • czerwonym przez Halę Miziową (ok. 1 godziny 45 minut)
 • a także szlakiem czarnym z Hali Miziowej (0,5 godziny);

Gorce to góry o bogato rozwiniętej roślinności. Leżące w Beskidzie Zachodnim góry charakteryzuje też obecność rozrogów, czyli masywów, których grzbiety rozchodzą się w różnych kierunkach. Jednym z nich jest najwyższy Turbacz (1310 m.n.p.m.), na który prowadzi wiele różnorodnych szlaków. Trasa może rozpoczynać się w Nowym Targu, wtedy są to:

 • najłatwiejszy szlak żółty, prowadzący lasem od Kowańca, przez polanę Wisielakówka (ok 2,5 godziny);
 • szlak zielony, również od Kowańca, krótszy, lecz trudniejszy (ok 2 godzin wędrówki);

Turyści często rozpoczynają podejście na szczyt z Rabki Zdroju. Czerwona trasa jest fragmentem Głównego Szlaku Beskidzkiego (zajmuje ok. 4 – 5 godzin). Innym rozwiązaniem jest szlak niebieski mający swój początek w Łopusznej (przez Zarębek Średni i Wyżni, ok. 3,5 godziny). Na schronisko na Turbaczu dostaniemy się także:

 • niebieskim szlakiem z Koninek (podejście jest dość strome, zajmuje ok. 2,5 godziny)
 • zielonym szlakiem z Koninek (tutaj można wjechać wyciągiem na Tobołów, a dalej podążać czerwonym szlakiem);
 • zielonym szlakiem z Niedźwiedzia przez Turbaczyk (ok. 3 godzin);
 •  żółtym szlakiem z Lubomierza przez Kudłoń (ok. 4 godzin);

Beskid Wyspowy

Stanowi niezwykle interesujący rejon górski. Charakterystyczne są odosobnione szczyty o płaskich wierzchołkach, oddzielone od siebie dolinami oraz przełęczami. Najwyższym szczytem Beskidu Wyspowego jest Mogielnica (1170 m.n.p.m.), na którą prowadzą szlaki:

 • zielony z przełęczy Ostrej przez Przełęcz Słopnicką(ok. 3 godzin 15 minut);
 • niebieski z Jurkowa (ok. 2,5 godziny);
 • żółty z Tymbarku, przez podnóże Łopienia (ok. 5 godzin marszu);

Beskid Sądecki

Jest położony między Przełomem Dunajca, a dolinami Mochnaczki, Kamienicy oraz Przełęczą Tylicką. Składa się z dwóch pasm podzielonych przełomem Popradu – pasma Jaworzyny  oraz Pasma Radziejowej. Charakterystyczne są tutaj łagodne zbocza górskie. Co ciekawe, to jedno z mniej zatłoczonych pasm Beskidów na terenie naszego kraju. Prócz walorów przyrodniczych region ten posiada również liczne zabytki architektury drewnianej oraz sakralnej. Najwyższym szczytem jest Radziejowa (1262 m n.p.m.), prowadzi na nią trasa czerwona, będąca częścią Głównego Szlaku Beskidzkiego. Może się rozpoczynać:

 • w okolicach Przehyby (zajmuje wtedy ok. 1,5 godziny wędrówki);
 • na Wielkim Rogaczu (nieco ponad 0,5 godziny);

Warto zauważyć, iż podejście na Radziejową jest stosunkowo łagodne i nie powinno sprawiać trudności. Z kolei na najwyższe wzniesienie Pasma Jaworzyny, czyli Jaworzynę Krynicką (1114 m.n.p.m.), która pełni również rolę stacji narciarskiej można dostać się:

 • czerwonym szlakiem stanowiącym fragment Głównego Szlaku Beskidzkiego (ok. 2,5 godziny drogi równoległej do trasy narciarskiej);
 • trasą zieloną wiodącą od Czarnego Potoku (ok 3 godzinne podejście);

W Beskidzie Sądeckim prócz szlaków turystyki pieszej godne uwagi są również trasy rowerowe, a także Transbeskidzki Szlak Konny.

Beskid Niski

Mimo iż może wydawać się pasmem niepozornym, jest obszarem górskim zajmującym w Polsce największą powierzchnię. Tereny górskie są obficie zalesione, występują tu liczne gatunki zwierząt. Infrastruktura turystyczna jest słabiej rozwinięta niż np. w Beskidzie Śląskim, mało tego – Beskid Niski cieszy się opinią najbardziej „dzikiego” pasma. Lackowa, najwyższy szczyt w Beskidzie Niskim (998 m.n.p.m.) leży na granicy ze Słowacją. Najlepiej dostać się na nią ze wsi Izby, z których wiedzie nieoznakowana trasa do Przełęczy Beskid. Następnie kierujemy się na czerwony szlak prowadzący na szczyt wzniesienia (całość trasy to około 1,5 – 2 godzin).

 

Oceń artykuł
Sending
User Review
4.33 (6 votes)