Cuda natury – góry w Polsce

Natura tworzy swoje cuda w każdej części świata, również i w Polsce nie brakuje malowniczych zakątków rozsianych od Bałtyku, aż po Tatry. Wśród interesujących miejsc każdy odnajdzie coś dla siebie – bez względu na to czy jest miłośnikiem górskich wycieczek, sportów wodnych, czy też odpoczynku na plaży. Zapraszamy do wirtualnej podróży po najciekawszych miejscach w Polsce, która być może stanie się inspiracją i bodźcem do odwiedzenia niektórych z nich.

Babia Góra

Jest najwyższym szczytem polskich Beskidów w paśmie Beskidu Żywieckiego, jednego z najbardziej atrakcyjnych pod względem turystycznym. Różne ludowe legendy przeróżnie tłumaczą pochodzenie nazwy Babia Góra. Jedne twierdzą, że jest to kupa kamieni usypana przed chałupą przez babę-olbrzymkę, według innych nazwa wiąże się z przekazem, jakoby w jaskiniach pod tą górą zbójnicy ukrywali swoje branki.

W XIX wieku otrzymała miano Królowej Beskidów ze względu na swoją wysokość i wybitność, a że zaskakuje często bardzo zmienną pogodą – nazywana jest też Matką Niepogód lub Kapryśnicą.

Masyw Babiej Góry rozciąga się od Przełęczy Jałowieckiej Północnej do przełęczy Krowiarki. Wyróżnia się dwa główne wierzchołki – Diablak oraz Małą Babią Górę. Północne stoki masywu są dość strome, natomiast południowe, podzielone dolinami, mają charakter łagodnych zboczy.

Do zwierząt, jakie możemy tu spotkać należą rysie, niedźwiedzie, wilki, głuszce, cietrzewie, żmije i salamandry. Z rzadkich w Polsce gatunków roślin występuje m.in. tojad morawski, wyblin jednolistny, rogownica alpejska, okrzyn jeleni, zimoziół północny, turzyca pchla, tocja alpejska.

W 1954 w masywie Babiej Góry (wraz ze szczytem Diablak) utworzono Babiogórski Park Narodowy. W uznaniu niezwykłych walorów przyrodniczych Babiogórski Park Narodowy został wpisany w 1977 przez UNESCO na listę światowych rezerwatów biosfery. Artykuł o zabytkach UNESCO w Polsce.

Śnieżka

To najwyższy szczyt w Karkonoszach, jak i w całych Sudetach, a także najwyższy szczyt Czech, województwa dolnośląskiego i całego Śląska. Wysokość Śnieżki w zależności od źródła określana jest na 1602 lub 1603 m n.p.m. Położona na granicy polsko-czeskiej, góruje nad Kotliną Jeleniogórską, wynosząc się 200 metrów ponad Równinę pod Śnieżką, a przy sprzyjających warunkach widoczność stamtąd przekracza 200 km. Śnieżka należy do Korony Europy, Korony Gór Polski, Korony Sudetów i Korony Sudetów Polskich.

Na szczycie Śnieżki w XVII w. wzniesiono barokową kaplicę pod wezwaniem Św. Wawrzyńca, patrona przewodników. W 1850 roku wybudowano tam pierwsze schronisko, w 1900 obserwatorium meteorologiczne, natomiast w roku 1948 doprowadzono kolej krzesełkową z Pecu pod Śnieżką. Na szczycie znajduje się również obserwatorium wysokogórskie im. Tadeusza Hołdysa (długoletniego kierownika obserwatorium) oddane do użytku w roku 1974. Liczne kontrowersje wzbudził kształt obserwatorium – kompleks trzech brył w kształcie dysków, szczególnie z uwagi na brak powiązań z tradycyjną architekturą górską i sudecką.

 

Obserwatorium meteorologiczne. Śnieżka. fot. T. Szklarski

Obserwatorium meteorologiczne. Śnieżka. fot. T. Szklarski

Dolina Kościeliska

Ta malownicza 9-cio kilometrowa dolina w Tatrach Zachodnich nad potokiem Kościeliskim jest według oficjalnych danych najczęściej przez turystów odwiedzanym miejscem w okolicy Zakopanego. Jest to dolina typu walnego, czyli biegnąca od podnóża Tatr do ich grzbietu głównego. Dolina Kościeliska rozpoczyna się od Bramy Kantaka (poznańskiego propagatora turystyki), wiedzie przez Wyżnie Kiry Miętusie i Cudakową Polanę do starego Kościeliska. Dalej rozciąga się Polana Pisana wychodząca na Halę Smytnią i Małą Polanę Ornaczańską, na której znajduje się schronisko z 1948 roku. W tym miejscu kończy się Dolina, a zaczynają górskie ścieżki Tatr Zachodnich.

Dolina Kościeliska w przeszłości związana była z przemysłem hutniczym. Już pod koniec XV wieku wydobywano w niej srebro, miedź i antymon, a od końca wieku XVIII głównie rudy żelaza przetapiane w Starych Kościeliskach.

W Dolinie Kościeliskiej znajdziemy kilka ciekawych jaskiń: Mroźna, Wodna Pisana, Mylna, Raptawicka.

Dolinę można zwiedzać pieszo lub góralskimi dorożkami w lecie i saniami w zimie. W sezonie turystycznym ruch jest olbrzymi – jest to jedno z najbardziej zatłoczonych miejsc w Tatrach. Z Doliny Kościeliskiej leżącej na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego (wstęp jest płatny) wychodzi wiele szlaków turystycznych.

Jaskinia Niedźwiedzia

Jest to najdłuższa jaskinia całych Sudetów, położona w Masywie Śnieżnika, w dolinie Kleśnicy – 27 km od Kłodzka. Została odkryta w 1966 roku podczas eksploatacji kamieniołomu marmuru w obrębie wzniesienia Stroma (swoją nazwę zawdzięcza znalezieniu tam kilku martwych niedźwiedzi jaskiniowych). Wejście do jaskini znajduje się na wysokości 800 m n.p.m., a rozłożone horyzontalnie korytarze mają łączną długość ponad 4 km i znajdują się na trzech poziomach.

W Jaskini Niedźwiedziej, zaliczanej do jaskiń krasowych, można spotkać wszystkie formy naciekowe: stalaktyty, stalagmity, stalagnaty, kaskady, kopuły, misy martwicowe oraz draperie naciekowe, które uważane są za jedne z najciekawszych elementów szaty naciekowej w polskich jaskiniach.